Logo StandBy

StandBy Paraatheid

Voor de vrijwillige hulpverleners bij Brandweer en andere reddingsdiensten is StandBy voor OOV het paraatheids- en alarmeringssysteem dat werkt op zowel smartphone en smartpager ('slimme pieper'). De paraatheid van de post wordt proactief bewaakt. Meldkamer en Veiligheidsregio zien de actuele paraatheid vóór een alarmering. StandBy kan zelfstandig communiceren via verschillende kanalen en/of naar verschillende gebruikersgroepen.

StandBy Quick Response

StandBy Quick Response speelt direct in op de behoefte van de overheid, zowel de lokale overheid als de rijksoverheid, en grote organisaties om bij incidenten snel iemand ter plekke te kunnen sturen.Teamleden kunnen zelf hun beschikbaarheid managen in een online omgeving via een webapplicatie, op de smartphone of pager. StandBy Quick Response waarborgt vervolgens de paraatheid d.m.v. de combinatie van beschikbaarheidsinformatie van de QR team leden en hun geschatte reistijd naar de incidentlocatie en vraagt ook een ontvangstbevestiging van de professional na alarmering.

Foto vader
Optimale beschikbaarheid

Optimale
beschikbaarheid

Een onverwachte meeting of een ziek kind… Of juist het vervallen van een sportwedstrijd of eerder klaar met werken: Onverwachte gebeurtenissen leiden tot verandering in beschikbaarheid.

Met StandBy stel je jezelf buiten dienst via telefoon, smartphone, pager, tablet, laptop of pc. Of regel juist je beschikbaarheid via de StandBy-agenda of via Google Calendar, Outlook of iCloud.

Minimale regeldruk

Minimale
regeldruk

Om de motivatie zo hoog mogelijk te houden en belasting van vrijwilligers zo veel mogelijk te beperken, dient de ‘regeldruk’ minimaal te zijn. Het communiceren van de beschikbaarheid dient dus erg eenvoudig te zijn en bij voorkeur automatisch te gaan.

Dankzij de unieke feature ‘geo-fencing’ wijzigt StandBy automatisch de beschikbaarheid op basis van de geografische locatie van de vrijwilliger.

Proactieve beschikbaarheidsbewaking

Proactieve
beschikbaarheidsbewaking

Beschikbaarheidsbewaking van StandBy informeert zo ver mogelijk van tevoren vrijwilligers en teamleiders over een acute of mogelijke, toekomstige onderbezetting. Eventueel beschikbare vrijwilligers worden door StandBy zelfstandig benaderd en gevraagd of zij dit tekort willen oplossen. Is er niemand extra beschikbaar dan informeert StandBy de teamleiders over dit voor StandBy onoplosbare tekort. De teamleiders kunnen dan zelf de laatste maatregelen nemen.

Multi platform devices
Multi platform

Smartphone, pc, tablet, pager...
Het zijn slechts een paar voorbeelden van de devices waarop StandBy kan draaien.

Inzicht in paraatheid

Inzicht in paraatheid

Doel van uw organisatie is om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn bij een incident, binnen de norm. Na het binnenkomen van de melding, alarmeert u de juiste post.

Met StandBy heeft u altijd een overzicht van de paraatheid van de posten. StandBy monitort continu en escaleert bij onoplosbare tekorten. Dit verkleint de risico’s op acute onderbezetting aanzienlijk. Bovendien biedt StandBy u stuurinformatie met onder meer inzicht achteraf in de beschikbaarheid per periode, trends en vaste knelpunten ten aanzien van de paraatheid en het percentage overbezetting en onderbezetting per periode.

Bespaar kosten

Bespaar kosten

StandBy bespaart kosten. Door efficiënter te plannen en administreren dalen de administratieve lasten. Ook dalen de interne communicatiekosten door gebruik van het StandBy messaging systeem.

Daarnaast staat u voor een doelmatige inzet van personeel bij incidenten. Door gericht te alarmeren wordt het juiste aantal vrijwilligers opgeroepen. Tenslotte dalen de opleidingskosten, omdat vrijwilligers langer bij u actief blijven. Werk en privé zijn immers makkelijker te combineren door de flexibiliteit die StandBy biedt.

Redding in actie

Contactformulier

Bel me terug